64814 - Με το Sol Majeur

Ν. Λυγερός

Με το Sol Majeur
δοκίμασε
διπλά την κλίμακα
για να βρεις
την ταχύτητα
των δακτυλισμών
και του τρέμολο
που αλλάζει
εντελώς
το ύφος
του μαντολίνου.