64817 - Το παλιό βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το παλιό βιβλίο
που εκδόθηκε
το 1940
είναι υπολογισμοί
του Καραθεοδωρή
για την οπτική
του τηλεσκοπίου
του Schmidt
και την εικόνα
που παράγει.