64820 - Στις πρώτες αναφορές

Ν. Λυγερός

Στις πρώτες αναφορές
που υπάρχουν
στη δεύτερη επιστολή
του Κικερώνα
ανακαλύπτεις
την Αθήνα
και την Ήπειρο
χάρη στον αδελφό
έτσι διαβάζεις
ζωντανή ιστορία.