64821 - Τα αγάλματα

Ν. Λυγερός

Τα αγάλματα
τα μαρμάρινα
των Μεγάρων
και οι αναπαραστάσεις
του Ερμή
που περιμένει
ο Κικερώνας
από την Ελλάδα
είναι ενδεικτικά
για το πώς
βλέπει
τον Ελληνισμό.