64822 - Η αναφορά

Ν. Λυγερός

Η αναφορά
στον Κεραμικό
του 67
δίνει
ενδείξεις
που ενισχύει
την παρουσία
του θέματος
του Ερμηρακλή
λόγω
παλαίστρας
και γυμνασίου.