64831 - Οι ελάσσονες κλίμακες

Ν. Λυγερός

Οι ελάσσονες κλίμακες
σου δίνουν
άλλες δυνατότητες
για να παίζεις
και να ερμηνεύσεις
ένα έργο
που έχει βάθος
και έντονο στοιχείο
λόγω ανάγκης
και απαίτησης
της διάθεσης.