64832 - Οι αποστάσεις

Ν. Λυγερός

Οι αποστάσεις
ένας τόνος
ένα ημιτόνιο
ένας τόνος
ένας τόνος,
ένα ημιτόνιο
ένα τριημιτόνιο
και ένα ημιτόνιο
πρέπει να γίνουν
θεμελιακές
μέσα σου.