64838 - Το μελάνι

Ν. Λυγερός

Το μελάνι
που μοιάζει
με το ίδιο σου
το αίμα
συνεχίζει
να ζει
μέσα
στο έργο
σαν το αίμα
στο κορμί.