64851 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
του μαθήματος
δίνει πολλά στοιχεία
για τη συμπεριφορά
μεταξύ
των ανθρώπων
όταν υπάρχουν
τριβές
λόγω φθοράς
του εσωτερικού
συστήματος.