64852 - Όταν αναλύεις

Ν. Λυγερός

Όταν αναλύεις
τα δεδομένα
μιας εθνικής
μειονότητας
στην Κίνα
να μην ξεχνάς
ποτέ
τα μεγέθη
του πληθυσμού
για να μην κάνεις
λάθος
ερμηνείας.