64853 - Μια μειονότητα

Ν. Λυγερός

Μια μειονότητα
που έχει
εκατομμύρια
ανθρώπους
δεν είναι
ένα θέμα
τόσο εύκολο
και δεν είναι
μια απλή
αναλογία
που πρέπει
να κάνεις.