64854 - Τα δελφίνια

Ν. Λυγερός

Τα δελφίνια
έχουν δικαιώματα
και οφείλουμε
να τα προστατεύουμε
από πράξεις
βαρβαρότητας
που δεν έχουν
καμιά δικαιολογία
ούτε ζωτική
ούτε ηθική.