64855 - Και τα νησιά

Ν. Λυγερός

Και τα νησιά
στην άκρη
του κόσμου
πρέπει
ν’ ακολουθούν
το διεθνές δίκαιο
ειδικά
αν είναι
ενταγμένα
σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο.