64858 - Οι οδηγίες

Ν. Λυγερός

Οι οδηγίες
που δίνει
ο Κικέρωνας
για τον υποψήφιο
πολιτικό
είναι της εποχής
αλλά έχουν
ταυτόχρονα
και ένα διαχρονικό
χαρακτήρα.