64865 - Η παράδοση

Ν. Λυγερός

Η παράδοση
σχετίζεται
με τη μνήμη
και η καινοτομία
με τη νοημοσύνη
γι’ αυτό είναι
τόσο σημαντικός
ο συνδυασμός
για τη συνέχεια
και την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.