64866 - Με τα μαθήματα

Ν. Λυγερός

Με τα μαθήματα
ανακαλύπτεις
τη ζωή
αλλιώς παραμένεις
στο επίπεδο
της ύπαρξης
χωρίς να αντιλαμβάνεσαι
ποια είναι η ουσία
που έχει νόημα
για την πορεία
και την εξέλιξή σου.