64868 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
των οργάνων
μουσικής
δημιουργεί
πολλαπλή χαρά
στον εγκέφαλο
αφού απαιτείται
πλαστικότητα
για να διαχειριστείς
την ποικιλία τους.