64878 - Στην άκρη

Ν. Λυγερός

Στην άκρη
του νησιού
εκεί
που σταματά
η ανθρώπινη
πέτρα
βλέπεις
την αρχή
της λίμνης
που αγκαλιάζει
τη μνήμη.