64879 - Απέναντι

Ν. Λυγερός

Απέναντι
στο μεγάλο νησί
στο επίπεδο
του βραχίονα
της λίμνης
βυθιστήκαμε
μέσα στη μνήμη μας
αφού παλιά
είχαμε περάσει
πάνω στο υγρό
χωρίς θόρυβο.