64880 - Οι καρποί

Ν. Λυγερός

Οι καρποί
του δέντρου
ήταν έτοιμοι
να μεγαλώσουν
προς τον ουρανό
για να ζήσει
η συνέχεια
της πολυκυκλικότητας
μέσω της φυσικής
βαθύτητας.