64887 - Με νέα μάτια

Ν. Λυγερός

Με νέα μάτια
άκουσες
τα δομικά
στοιχεία
της μουσικής
γιατί κατάλαβες
ότι είναι
σημαντικό
για να νιώσεις
πώς λειτουργούν
τα όργανα.