64891 - Η συμμαχία

Ν. Λυγερός

Η συμμαχία
ασφάλειας
στον Ειρηνικό
είναι συνέχεια
διότι βλέπει
τον επεκτατισμό
της Κίνας
όπως παλαιότερα
γινόταν
με την Ιαπωνία
στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο.