64893 - Ο γεωπολιτικός ισημερινός

Ν. Λυγερός

Ο γεωπολιτικός ισημερινός
που ξεκινά
από το Ηνωμένο Βασίλειο
και τη Γαλλία
διασχίζει διαγώνια
τη Μεσόγειο
και συνεχίζει
Ερυθρά Θάλασσα
για να φτάσει
την Ινδία,
την Αυστραλία
και την Αμερική.