64894 - Όταν σε συνέντευξη

Ν. Λυγερός

Όταν σε συνέντευξη
ακούς
φυσιολογικά
για τοποστρατηγική
και χρονοστρατηγική
να ξέρεις
ότι υπάρχει
αναβάθμιση
πέρα
των ειδικών.