64895 - Όταν κοιτάς

Ν. Λυγερός

Όταν κοιτάς
αποκλειστικά
τα ελληνικά
δεδομένα
τα γεγονότα
που αφορούν
τον κόσμο
σου φαίνονται
εξωγήινα
ενώ έχουν
στρατηγικές
εξηγήσεις.