64908 - Όταν αλλάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν αλλάζεις
κύκλο
πρόσεχε
μην είναι
φαύλος
γιατί
σε αυτή
την περίπτωση
θα βρεθείς
πιο πίσω
από την αρχή.