64917 - Η ετυμολογία

Ν. Λυγερός

Η ετυμολογία
είναι εργαλείο
αρχαιολογίας
των λέξεων
που δίνει
βαθύτητα
στη γλώσσα
γι’ αυτό προσθέτει
αξία
στον λόγο.