64918 - Με τον πλούτο

Ν. Λυγερός

Με τον πλούτο
των γνώσεων
δεν υπάρχει
δυνατότητα
αντιπαράθεσης
αλλά μόνο
πλαίσιο
υποστήριξης
για την εμβάθυνση
του πολιτισμού.