64919 - Όταν αναλύεις

Ν. Λυγερός

Όταν αναλύεις
την ίδια σου
την εξέλιξη
σε μια κλίμακα
λογαριθμική
καταλαβαίνεις
νοητικά σχήματα
που αφορούν
στην Ανθρωπότητα
του μέλλοντος.