64921 - Η συμβουλευτική

Ν. Λυγερός

Η συμβουλευτική
έχει εύρος
περιορισμένο
λόγω δομής
και το φάσμα της
δεν λειτουργεί
με τον τρόπο
της ψυχολογίας
και βέβαια
δεν έχει σχέση
με Διδασκαλία.