64923 - Η ακολουθία

Ν. Λυγερός

Η ακολουθία
Kardachev,
Sagan
και Kaku
οδηγεί
στον εμπλουτισμό
της ενέργειας
μέσω διαβάθμισης
και οικονομίας
της γνώσης.