64924 - Ο πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο πολιτισμός
ο πλανητικός
ο ηλιακός
και ο γαλακτικός
είναι διαβαθμίσεις
που είναι
σημαντικές
για να μελετήσεις
το βαθύ
μέλλον.