64928 - Όταν είσαι μοναχός

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι μοναχός
θέλεις
εκπαίδευση
για να μάθεις
τι είναι
η Διδασκαλία
για το μέλλον
διότι η πίστη
δεν επαρκεί.