64929 - Η επιστολή

Ν. Λυγερός

Η επιστολή
του Κικέρωνα
στον Πομπήιο
δεν είναι μόνο
ιστορική
από μόνη της
αφού είναι
από τις πρώτες
που δείχνει
αμέσως
το ύφος
της σχέσης τους.