64930 - Ήδη παλαιότερα

Ν. Λυγερός

Ήδη παλαιότερα
ο Κικέρωνας
είχε υποστηρίξει
τον Πομπήιο
για να λειτουργήσει
σε ειδική
αποστολή
λόγω imperium
έτσι η σχέση
του πολιτικού
και του στρατιωτικού
έχει βάθος.