64933 - Η ταχύτητα του ήχου

Ν. Λυγερός

Η ταχύτητα του ήχου
στον Άρη
είναι χαμηλότερη
από αυτή
που έχει στη Γη
λόγω πίεσης
που είναι χαμηλότερη
έτσι και αυτή
είναι πια μια μεταβλητή
σε πλανητικό επίπεδο.