64938 - Η μεγάλη εικόνα

Ν. Λυγερός

Η μεγάλη εικόνα
φαίνεται πραγματικά
μόνο στο επίπεδο
της υψηλής στρατηγικής
γιατί μόνο αυτή
ξέρει να την διαχειριστεί
χωρίς περιορισμό
και εκφυλισμό
δίχως αυτό
να σημαίνει
ότι οι λεπτομέρειες
δεν είναι σημαντικές.