64939 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
της υψηλής
στρατηγικής
με τα στοιχεία
της τακτικής
μπορεί
να αποτελέσει
τον πυρήνα
του κέντρου
αποφάσεων
της στρατηγικής.