64940 - Τα απλά στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα απλά στοιχεία
είναι σημαντικά
διότι είναι
δομικά
για τη συνέχεια
της επεξεργασίας
των συνδυασμών
της αρχιτεκτονικής
της υψηλής
στρατηγικής.