64947 - Για να βάλεις

Ν. Λυγερός

Για να βάλεις
το κέντρο
μιας υπερδομής
στον Ατλαντικό
Ωκεανό
πρέπει να έχεις
ναυτική
σκέψη
που είναι ικανή
να θεμελιώσει
Υψηλή Στρατηγική.