64948 - Η τοπολογία

Ν. Λυγερός

Η τοπολογία
μέσω θάλασσας
λειτουργεί
τοποστρατηγικά
έτσι το ΝΑΤΟ
μετέτρεψε
τον Ατλαντικό
στο ανάλογο
της ιστορικής
ρωμαϊκής
Μεσογείου.