64949 - Αν η Αμερική

Ν. Λυγερός

Αν η Αμερική
πίεσε
την Αυστραλία
είναι γιατί
θεωρεί
ότι η προτεραιότητα
στο εχθρικό
επίπεδο
είναι
μόνο
η Κίνα.