64950 - Η Ινδονησία ήταν

Ν. Λυγερός

Η Ινδονησία ήταν
αρχικά ινδουιστική
και βουδιστική
είναι με το εμπόριο
των Μουσουλμάνων
της Περσίας
της Ινδίας
και της Κίνας
που προκάλεσαν
στον δέκατο τρίτο αιώνα
την αλλαξοπιστία.