64952 - Πολύ συχνά

Ν. Λυγερός

Πολύ συχνά
η συμπεριφορά
του Καναδά
μοιάζει
με αυτή
της Νέας Ζηλανδίας
που διαφοροποιείται
από εκείνη
της Αμερικής,
της Αυστραλίας
και της Αγγλίας
ακόμα
και για τα πέντε μάτια.