64955 - Ο δεσμός

Ν. Λυγερός

Ο δεσμός
που υπάρχει
μεταξύ Νέου Κόσμου
και Γηραιάς Ηπείρου
είναι εκ φύσης
διαχρονικός
και γι’ αυτό
το ίχνος του
είναι γεωστρατηγικό
και δεν μπορείς
να το αγνοήσεις
στις αναλύσεις.