64957 - Στην Ασία

Ν. Λυγερός

Στην Ασία
η Κίνα
δεν είχε ποτέ
το σύνδρομο
της κατωτερότητας
όπως και η Ρωσία
εντός Σοβιετικής Ένωσης
πρόσεχε λοιπόν
πώς λειτουργεί
σε βάθος χρόνου.