64958 - Τα πάμε καλά

Ν. Λυγερός

Τα πάμε καλά
όχι με αυτόν
που μας μοιάζει
αλλά με αυτόν
που μας συμπληρώνει
για να έχει
το όλο
μια πληρότητα
που δεν προσφέρει
το ίδιο.