64959 - Στο σκάκι

Ν. Λυγερός

Στο σκάκι
ακόμα
κι αν υπάρχει
αντιπαράθεση
βρίσκουμε
ότι είναι
φυσιολογικό
να υπάρχουν
δύο βασιλιάδες
πάνω στη σκακιέρα
ενώ είναι
αδιανότητο
στο Shogiban.