64960 - Τα νέα ζευγάρια

Ν. Λυγερός

Τα νέα ζευγάρια
προσπαθούν
να αλλάξουν
ο ένας
τον άλλον
για να βρουν
το ίδιο
ενώ η αρμονία
προέρχεται
από την αποδοχή
της διαφοράς
που συμπληρώνει.