64964 - Η μεγάλη εικόνα

Ν. Λυγερός

Η μεγάλη εικόνα
φαίνεται
όλο και καλύτερα
όταν χρησιμοποιείς
τοποστρατηγική
και χρονοστρατηγική
στην υψηλή
στρατηγική
διότι αξιοποιείς
τις σχέσεις
και τον Χρόνο.